Z výletů...

I nejmenší to zvládli
I nejmenší to zvládli
Muzeum
Muzeum
Divadlo
Divadlo
Ke koním
Ke koním
Do veselé kovárny
Do veselé kovárny

Výlety

Děti  z lesní školky nejsou jen v lese, ale často jezdíme na výlety a exkurze, využíváme vlak i autobus a hlavně svoje nožky. V zimě chodíme do solné jeskyně.

Kde jsme všude byli:

 

2021/22

 

Z důvodu opatření máme omezenější výlety než v předchozích letech, rádi množství výletů obnovíme, jak to bude možné

 • Hůrecký dvůr Hředle - pravidelné návštěvy rodinné stáje, kontakt se zvířaty, pomoc s péčí o koně, vyjížďky
 • Hrad Pravda - vláčkem z Domoušic
 • Křivoklát - vláčkem z Městečka u Křivoklátu

 

2018/19
 

 • Hůrecký dvůr Hředle - pravidelné návštěvy rodinné stáje, kontakt se zvířaty, pomoc s péčí o koně, vyjížďky
 • posvícení Lužná - výstava drobného zvířectva
 • MŠ Šamotka - návštěva minizoo a zpátky po svých
 • Nové Strašecí - výstava tropických motýlů a návštěva Městského muzea
 • archeoskanzen Březno u Loun - zkusili jsme si, jak to dělali v pravěku...
 • ZŠ LIšany - opakovaná účast předškoláků na výuce
 • Lány - muzeum TGM, hrátky v lese
 • Krušovice - tentokrát od Husova sboru do Krušovic
 • Přehlídka divadla pro děti Popelka - Ať žijí duchové
 • lampionový průvod po Lužné II
 • seznámení s dětským oddělením knihovny Rakovník
 • Rabasova galerie - lektorský program a společné tvoření uměleckého díla
 • Křivoklát - výukový program v informačním středisku Lesů ČR
 • muzeum Nové Strašecí - adventní dílny a vánoční výstava
 • solná jeskyně
 • ZŠ Lužná - účast předškoláků na výuce
 • divadlo  Pohádky vodníka Česílka
 • Národní zemědělské muzeum Praha - výukový program Lesníkův rok
 • ZŠ Lišany - den otevřených dveří
 • hrad Pravda - z Domoušic
 • muzeum Louny - Velikonoční tvoření a velikonoční výstava
 • Kounovské kamenné řady
 • viklan u Jesenice u Rakovníka
 • divadlo Čert a Káča
 • pogram  v lese pro děti z MŠ Průběžná Rakovník
 • program v lese pro děti ze ZŠ Lišany
 • lesní pedagogika se studentkou střední lesnické školy
 • Hvozd - exkurze u včelaře
 • z Městečka do Křivoklátu
 • železniční muzeum Lužná
 • Račice nad Berounkou
 • zoopark Chomutov

 

2017/18

 

 • Jesenice - zkusili jsme rozviklat Viklan
 • Lány - viděli jsme lamy a antilopy, prohlédli si muzeum sportovních aut a po obědě doťapali  do lesa, kde jsme postavili několik větvových domečků
 • Bulovna - návštěva školního statku a zvířat zde chovaných
 • přehlídka divadla pro děti Popelka - pohádka Čert a Káča
 • Křivoklát - lesní hřiště, infocentrum LČR
 • Národní zemědělské muzeum Praha
 • Louštín z Krušovic po svých až do Lužné
 • z Řevničova lesem do Lužné
 • exkurze v hospodářství pana Matějky (ovečky, prasátka....)
 • divadlo - Pohádky ovčí babičky
 • Solná jeskyně
 • vítání jara s FS Borůvky Rakovník
 • železniční muzeum Lužná
 • lesní pedagogika s Lesy ČR  v Lužné
 • návštěva hospodářství babičky Kristýnky Hoškové
 • návštěva spřáteleného lesního klubu Budka Kladno
 • Hůrecký dvůr Hředle - pobyt s koníky a na koních
 • závěrečný výlet Krty

 

2016/17

 

 • Exkurze na poště v Lužné
 • Archeologický skanzen Březno u Loun
 • Výlet do Hvozda autobusem a pěšky k Věrce na oběd
 • Pavlíkov – rozhledna a výšlap
 • Exkurze a vyjížďka na koňské farmě  Hůrecký dvůr Hředle
 • Divadelní představení v rámci přehlídky Popelka
 • NSEV Kladno – výukový program Kamarádi z podzemí a prohlídka záchranné stanice
 • Muzeum Jesenice
 • Muzeum Rakovník
 • Roubenka Lechnýřovna
 • Divadelní představení studentů Střední pedagogické školy v Berouně
 • Solná jeskyně
 • Národní zemědělské muzeum Praha
 • Muzeum Louny
 • Veselá kovárna Hředle
 • Exkurze ve strážním domku na nádraží v Lužné
 • Křivoklát - lesní hřiště
 • pramen Merklovky - vlakem do Řevničova a dále po svých
 • Krty - závěrečný výlet s opékáním

 

2015/16

 

 • Žlezniční muzeum Lužná
 • Archeologický skanzen Březno u Loun
 • Rabasova galerie Rakovník
 • Roubenka Lechnýřovna
 • Muzeum Rakovník
 • Program v dětském oddělení knihovny Rakovník
 • Vánoční program ve Veselé kovárně Hředle
 • Archa Noemova Praha – Národní muzeum
 • Exkurze v autoservisu Autostyl Lužná
 • Výlet do Příčiny vlakem, pěšky a k Michalovi na oběd
 • Sauna - bazén Rakovník
 • Solná jeskyně
 • Do Řevničova vlakem a pěšky do Lužné s obědem na ohni
 • Infocentrum Lesů ČR Křivoklát
 • Šamotka . DOD zdejší MŠ a pěšky do Lužné
 • Vlakem do Městečka a odtud pěšky na Křivoklát na lesní hřiště
 • Krakovec
 • Vlakem a pěšky do Krt
 • Zoopark Chomutov

 

2014/15

 • Výlet na Křivoklát – infocentrum Lesů ČR
 • Přehlídka dravců Rakovník
 • Solná jeskyně
 • Projekt Greenlife – povídání o životě v pralesích Sumatry
 • Exkurze v hasičském záchranném sboru
 • Vyjížďka na konicích – Lužná II

© 2012 – Savana.cz, vytvořeno pomocí systému Hostedit.cz