Ceník


Lesní klubík Mája není zařízením zapsaným v rejstříku MŠMT. Nečerpá tedy žádné dotace na svůj provoz. Stejně jako většina ostatních lesních klubů v ČR, funguje jako nezisková organizace ve formě spolku. Provoz lesního klubu je zcela hrazen z příspěvků rodičů a darů. Z příspěvků rodičů se hradí platy pedagogů, materiál a provozní náklady.

S novým školním rokem 2024/25 mírně pozvedáváme ceny. Jak jistě víte inflace je neúprosná a my jsme také nuceni se tomu přizpůsobovat. Snažíme se o udržitelnost školky, která funguje jen z příspěvků rodičů. 

V následujícím šk. roce 2024/25 nabízíme následující modely docházky:


Šk. rok 2024/25

5 dní v týdnu

6200 Kč/měsíc

4 dny v týdnu

5200 Kč/měsíc

3 dny v týdnu

4200 Kč/měsíc

Samostatný den  (období adaptace)          390Kč

Sleva na druhého sourozence            10%

Příplatek za dítě mladší 3 let              10%

Stravování

Dopolední svačinu a pití si děti nosí v batůžku - zajišťují rodiče. Na zajištění oběda a odpolední svačiny se podílejí taktéž rodiče. Dotazy ohledně stravy vám rádi zodpovíme osobně.

Číslo účtu

2500511404/2010