Představujeme se

Co je to lesní školka

Lesní mateřská škola je alternativou ke klasickému vzdělávání pro děti od 3 (výjimečně i před 3tím rokem) do 7 let. Klade důraz na pravidelný celodenní pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny. Místem pro učení i hraní se stává les, zahrada i louka. V přírodě mají děti prostor krásně vyzdobený a přitom pokaždé jiný, vždy plný pomůcek a hraček, které příroda nabízí a najdou zde to, co právě potřebují. Program přirozeně navazuje na roční období a také na tradice s ním spjaté. 

Děti mohou poznávat všemi smysly - vnímat vůni jehličí, rozkvetlé louky, ohmatávat drsnost kůry nebo pocit z vody nebo bláta, poslouchat zpěv ptáků nebo ochutnávat lesní borůvky. Právě v lesní školce mohou testovat krásu louží a bláta, pozorovat ptáky nebo mravence, zkoumat přírodu z blízka v její kráse v každém ročním období. Pedagogové zde nejsou v roli učitelů, ale spíše průvodců na cestě za poznáváním přírody, sebe samých, svých hranic, pomocníci při učení se k respektu k druhým. Děti společně s nimi získávají zkušenosti, dávají si věci do souvislostí, ve volných hrách se pak učí vzájemné spolupráci, porozumění, domluvě s ostatními, uvědomění a práci s vlastními pocity. 

Kreativní hrou se zlepšuje soustředění a rozhodování, děti jsou schopné stanovit si vlastní cíle i cesty k němu. Poznávají vlastní hranice, rozvíjejí přátelství a nabírají sebedůvěru. Pohybem v různorodém a nerovnoměrném prostředí přírody se dětem rychle zlepšuje motorika, rovnováha i koordinace. Děti pobývající na čerstvém vzduchu jsou odolnější a více zdravé.


Představujeme se

Naše hodnoty a vize

  • Plná důvěra v dítě, v jeho vnitřní motivaci a schopnost učit se z vlastní zkušenosti
  • Samostatnost jako cesta k větší sebedůvěře
  • Sebeřízení – svoboda a odpovědnost jako dvě strany téže mince.
  • Věkově smíšená skupina dětí napomáhá rozvoji mladších i starších.
  • Přirozené učení pomocí smyslů a vlastní zkušenosti v přirozeném prostředí přírody.
  • Svoboda do míry, ve které je to bezpečné pro sebe i ostatní.
  • Pravidla jako bezpečné hranice.
  • Kvalitní vztahy a otevřená komunikace.
  • Konflikt jako příležitost k osobnímu růstu, nenásilná komunikace, mediace.
  • Spolupráce a vzájemná pomoc.

"Jedno dětství, jedna šance." Julie Robertson

Naše zázemí

Fungujeme v budově Husitského sboru, kde máme v pronájmu 2 místnosti. Jednu používáme jako společenskou místnost, kde jíme, kreslíme a tvoříme a druhou pro odpočinek. Venku máme k dispozici zahradu s altánem a pískovištěm.

Do budoucna bychom rádi klubík přestěhovali do jurty s vlastním pozemkem, kde bude blátivá kuchyňka, sdílená zahrada i jedlé stromy a keře.

Stravování - vaření zabezpečují rodiče. Více informací osobně.

Adaptační období má každé dítě jiné a je možné, aby maminka docházela s dítětem po dobu adaptace. Protože chápeme, že každá bytost je jedinečná a potřebuje svůj čas.

Náš tým

Bc. Daniela Rovná

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na ped. fakultě TUL. Mám několikaletou praxi v různých MŠ na různých pozicích. Absolvovala jsem několik kurzů, např. Respektovat a být respektován, Enviromentální výchova v MŠ, Prosociální činnosti v MŠ, Využití alternativních přístupů v MŠ, aj. Vzdělávat děti i sebe mě velice těší. Díky seberozvoji a několikaletému pozorování dětí mi došlo, že nejen já sama, ale i děti se učí neustále, za každých okolností a v každé situaci. Slovy Johna Holta: "Děti nepotřebují nové a lepší učební osnovy, potřebují, co nejširší přístup ke skutečnému světu, dostatek času a prostoru k přemýšlení o svých zkušenostech a k tomu, aby si je pomocí fantazie a hry uvědomily. A také podporu, která jim usnadní dostat se tam, kam chtějí (ne tam, kam si myslíme my, že by měly jít) a zjistit, co zjistit chtějí.

Věrka Pazdernatá

V přírodě jsem trávila dětství, děda mě učil pozorovat les. Po narození mých dcer jsem poznala, že být s dětmi převážně v přírodě, je to nejvíc, co jim můžeme dát. 

Tahle práce mi dává hluboký smysl. Pozorovat děti při jejich objevování kouzelných míst a svých schopností mě velmi naplňuje a baví. Učíme děti umět vnímat své potřeby, pocity a emoce, co cítím jako velmi důležité. Dodáváme jim odvahu, dáváme důvěru. A když potřebují, tak je obejmeme. 

Vnímám děti jako dokonalé a zároveň jedinečné bytosti, které přináší dar pro celek.

Štefi Prchalová

Děti jsou velkým darem a jsem moc ráda, že mohu trávit čas sledováním jejich kouzelného světa fantazie, vnímat jejich lehkost bytí a pomáhat jim objevovat svoje schopnosti a sílu. 

Práce v klubíku zahrnuje množství lásky, opravdovosti, nevšedních zážitků a zábavy. Je krásné sledovat jejich radost a vidět, že každá bytost má svůj vlastní unikátní pohled na svět.

Baví mě pomáhat dětem rozvíjet emoční inteligenci už v předškolním věku, umět emoce pojmenovat a naučit se s nimi alespoň základně pracovat, to vnímám jako skvělý základ do života. 

Je vaše dítko rádo v lese?