Představujeme se

Co je to lesní klub?

Lesní klub je subjekt předškolního vzdělávání, který není definován zákonem. Je alternativou ke klasickému vzdělávání pro děti od 3 (výjimečně i před 3tím rokem) do 7 let. Povinný rok předškolní docházky zde mohou děti plnit v případě, že je rodiče přihlásí do režimu individuálního vzdělávání. Lesní klub bývá hrazen ze soukromých prostředků a platby rodičů nebývají odečitatelné ze základu daně (pozor, není to ve 100% případů).  

Lesní klub klade důraz na pravidelný celodenní pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny. Místem pro učení i hraní se stává les, zahrada i louka. V přírodě mají děti prostor  vyzdobený a přitom pokaždé jiný, vždy plný pomůcek a hraček, které příroda nabízí a najdou zde to, co právě potřebují. Děti mohou poznávat všemi smysly - vnímat vůni jehličí, ohmatávat drsnost kůry, poslouchat zpěv ptáků nebo ochutnávat lesní borůvky. Právě v lesním klubu mohou testovat krásu louží a bláta, zkoumat přírodu z blízka v její kráse v každém ročním období. 

Pedagogové zde nejsou v roli učitelů, ale spíše průvodců na cestě za poznáváním přírody, sebe samých, svých hranic, pomocníci při učení se k respektu k druhým. Děti společně s nimi získávají zkušenosti, dávají si věci do souvislostí, ve volných hrách se pak učí vzájemné spolupráci, porozumění, domluvě s ostatními, uvědomění a práci s vlastními pocity. 

Svobodnou hrou se zlepšuje soustředění a rozhodování, děti jsou schopné stanovit si vlastní cíle i cesty k němu. Poznávají vlastní hranice, rozvíjejí přátelství a nabírají sebedůvěru. Pohybem v různorodém a nerovnoměrném prostředí přírody se dětem rychle zlepšuje motorika, rovnováha i koordinace. Děti pobývající na čerstvém vzduchu jsou odolnější a více zdravé.


Představujeme se

Naše hodnoty a vize

  • Plná důvěra v dítě, v jeho vnitřní motivaci a schopnost učit se z vlastní zkušenosti.
  • Samostatnost jako cesta k větší sebedůvěře.
  • Sebeřízení – svoboda a odpovědnost jako dvě strany téže mince.
  • Věkově smíšená skupina dětí napomáhá rozvoji mladších i starších.
  • Přirozené učení pomocí smyslů a vlastní zkušenosti v přirozeném prostředí přírody.
  • Svoboda do míry, ve které je to bezpečné pro sebe i ostatní.
  • Pravidla jako bezpečné hranice.
  • Kvalitní vztahy a otevřená komunikace.
  • Konflikt jako příležitost k osobnímu růstu, nenásilná komunikace, mediace.
  • Spolupráce a vzájemná pomoc.

"Jedno dětství, jedna šance." Julie Robertson

Naše zázemí

Fungujeme v budově Husitského sboru, kde máme v pronájmu 2 místnosti. Jednu používáme jako společenskou místnost, kde jíme, kreslíme a tvoříme a druhou pro odpočinek. Venku máme k dispozici zahradu s altánem a pískovištěm. Kapacita klubíku je max 12 dětí na den.

Stravování - vaření zabezpečují rodiče. 

Adaptační období má každé dítě jiné a je možné, aby maminka docházela s dítětem po dobu adaptace. Protože chápeme, že každá bytost je jedinečná a potřebuje svůj čas.

Náš tým

ředitelka a průvodkyně Bc. Daniela Rovná

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na ped. fakultě TUL. Mám několikaletou praxi v různých MŠ na různých pozicích. Absolvovala jsem několik kurzů, např. Respektovat a být respektován, Enviromentální výchova v MŠ, Prosociální činnosti v MŠ, Využití alternativních přístupů v MŠ, aj. Vzdělávat děti i sebe mě velice těší. Díky seberozvoji a několikaletému pozorování dětí mi došlo, že nejen já sama, ale i děti se učí neustále, za každých okolností a v každé situaci. Slovy Johna Holta: "Děti nepotřebují nové a lepší učební osnovy, potřebují, co nejširší přístup ke skutečnému světu, dostatek času a prostoru k přemýšlení o svých zkušenostech a k tomu, aby si je pomocí fantazie a hry uvědomily. A také podporu, která jim usnadní dostat se tam, kam chtějí (ne tam, kam si myslíme my, že by měly jít) a zjistit, co zjistit chtějí.

průvodkyně Věrka Pazdernatá

V přírodě jsem trávila dětství, děda mě učil pozorovat les. Po narození mých dcer jsem poznala, že být s dětmi převážně v přírodě, je to nejvíc, co jim můžeme dát. 

Tahle práce mi dává hluboký smysl. Pozorovat děti při jejich objevování kouzelných míst a svých schopností mě velmi naplňuje a baví. Učíme děti umět vnímat své potřeby, pocity a emoce, co cítím jako velmi důležité. Dodáváme jim odvahu, dáváme důvěru. A když potřebují, tak je obejmeme. 

Vnímám děti jako dokonalé a zároveň jedinečné bytosti, které přináší dar pro celek.

Je vaše dítko rádo v lese?